Triedenie odpadu v domácnosti je témou, ktorej sa venuje pozornosť vo viacerých diskusiách. Prečo a ako by sme mali separovať odpad v domácnosti? Odpoveď je jednoduchá. Separovaním nielenže znižujeme množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa odváža na skládky a nijako sa nezhodnocuje, ale aj pomáhame prirodzenej obnove životného prostredia. K veľkej zmene vieme prispieť aj malými krokmi – a to práve v našich domácnostiach. Neviete, ako správne separovať odpad v domácnosti? My vám to povieme.

Prečítajte si aj: Prerobená dodávka alebo malý dom na kolesách – vanlife ako trend dnešných dní

recyklovanie

Osvojte si separovanie odpadu

Ľudia častokrát odpad nereckylujú – buďme k sebe úprimní, jasné, že je jednoduchšie hodiť všetko do jedného vreca. Avšak, nastal čas, kedy sa musíme zamyslieť, ako našej planéte pomôcť, nie škodiť. Triedenie odpadu je jednou z možností. Správne separovať odpad možno nebudeme vedieť hneď od začiatku. Všetko chce svoj čas, netreba sa vzdávať. Ako sme spomenuli vyššie, pomaly ďalej zájdeme – aj malými krokmi vieme prispieť k veľkej (alebo globálnej) zmene. Poďme si povedať, aké máme možnosti, ak chceme správne triediť odpad v domácnosti.

 

Čo recyklovať

Existuje len málo materiálov, ktoré sa recyklovať nedajú. Medzi najbežnejšie recyklovateľné materiály patrí plast, papier, sklo, kovy, bioodpad a elektronika.

Kontajner na plast

Vedeli ste, že priemerný Slovák použije ročne 466 plastových tašiek? Slováci používajú takmer najviac plastových tašiek spomedzi krajín Európskej únie, pričom až 89% týchto tašiek použijú iba jedenkrát. Aj preto by sme si na recyckláciu plastov mali začať naozaj zvykať. Čo musíme vedieť?

Kontajnery na plast sú žlté a patria do nich odpady s označením:

  • PET – fľaše od nápojov, obaly od kozmetiky, drogérie, obaly potravín
  • PE, LDPE, HDPE – igelitové tašky a vrecká, farebné a priehľadné fólie, obaly z čistiacich prostriedkov
  • PVC – všetko výrobky s týmto označením – plastový nábytok, obaly, hračky, inštalačné trubky
  • PS, EPS – polystyrén, polystyrénové jednorazové riady
  • PP – obaly od jogurtov a iných potravín

Čo do plastov nepatrí? Dajte si pozor, aby ste do žltého kontajnera nehodili znečistené obaly (chemikáliami či priemyselnými olejmi), podlahové krytiny, gumu, molitan, znečistené fólie zo stavieb a pod.

Recyklačné podmienky sú podobné, no iné v každom meste/obci. Informujte sa u kompetentných, ako je to so separáciou odpadu práve u vás.

plasty

Kontajner na papier

Vedeli ste, že papier je možné recyklovať naozaj veľmi dobre? Môžeme ho recyklovať až 5–8-krát, pričom ho následne vieme kompostovať. Rovnako, z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky. Zaujímavosťou je, že 1 tona zberového papiera zachráni približne 17 stromov.

Kontajnery na papier sú modré a patria sem: noviny, časopisy, zošity, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Čo sem, naopak, nepatrí? Dajte si pozor, aby ste to modrého kontajnera nezahodili plastové obaly, viacvrstvové obaly (napr. nápojové kartóny), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z masla a pod.

papier

Kontajner na sklo

Vedeli ste, že sklo je možné dobre recyklovať, a to donekonečna? – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti. Aby sme sklo triedili správne, musíme ho triediť podľa farieb.

Kontajnery na sklo sú zelené a patria do nich: nevratné sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, sklenené črepy, okenné sklo a pod.

Čo sem, naopak, nepatrí? Do zeleného kontajnera nepatrí porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod.

sklo

Kontajner na kovy

Vedeli ste, že hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá 500 rokov, alebo že recykláciou jednej plechovky sa ušetrí energia zodpovedajúca 3 hodinám pozerania televízora? Separovanie odpadu je naozaj dôležité.

Kontajnery na kovy sú červené a patria sem: konzervy, plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery, aleobaly, uzávery z jogurtov a kovové súdky.

kovy

Kontajner na bioodpad

Ak bývate v dome, kompostovisko môžete mať aj doma na záhrade. Kontajnery na bioodpad sú hnedé a patrí do nich: tráva, lístie, kvety, tenké konáre, káva, čaj, ovocie, zelenina a biodpad zo záhrad. Naopak, nepatria sem škrupiny z vajca, popol, výkaly a zvyšky jedla.

bioodpad

Batérie a elektronika

Použité batérie a starú elektroniku odneste do akejkoľvek predajne, v ktorej sa tento druh elektromateriálu predáva, prípadne ich môžete odniesť na zberný dvor. Použitú elektroniku a batérie môžete odviesť napríklad do Datartu, kde sa postarajú o ich likvidáciu. Viac informácii nájdete tu. Aby sme vás presvedčili, že vaša domácnosť môže fungovať aj bez odpadkov, spísali sme pre vás ďalší zaujímavý článok s tipmi ako na to. Viac sa dočítate tu.

recyklovanie

 

Informácie sme čerpali zo stránok naturpack.sk a triedenieodpadu.sk. Ak máte záujem dozvedieť sa viac, môžete sa zaujímavé postrehy a tipy dočítať po kliknutí na jednotlivé weby.